کارت آویز

کارت آویز برای را در همه نمایشگاه ها و همین طور مراسم رسمی دیده ایم، همه این کارت ها بندی دارند که لوگو و همین طور نام و سایت شرکت گاها بر روی آنها نوشته شده است. این بند ها به خصوص به دلیل اینکه در نزدیکی کاربران شما قرار در زمان صحبت و پرزنت کردن قرار می گیرند باید با ظرافت بالا و همین طور چاپ مناسب تولید شده باشند که ما در این زمینه خبره هستیم. با در نظر گرفتن این موضوع که این بند ها در مراسم تشریفاتی هم مورد استفاده قرار می گیرند و نشانه ای از شرکت شما هستند.

انواع محصولات مربوط به بند آویز نمایشگاهی

 • روبان های تبلیغاتی
 • بند آویز Vip
 • کارت آویز
 • بند آویز نمایشگاهی
 • بند آویز نشان
 • بند آویز مدال
 • بافت انواع تابلو و تصویر با طرح و تصویر دلخواه
 • بافت انواع لوگو و آرم دوایر و سازمانهای دولتی
 • روبان مدال
 • روبان افتتاحیه – یاد بود افتتاح پروژه – فروشگاه
 • روبان بسته بندی تبلیغاتی
 • روبان هدایا
 • روبان گل فروشی ها
 • روبان کارت پرسنلی
 • روبان کارت ورود نمایشگاه