کلاه تبلیغاتی

کلاه تبلیغاتی یک کادوی جذاب است البته به شرط اینکه اینقدر لوگوی شرکت شما بر روی آن بزرگ نباشد و اینقدر طرح منوط به شرکت شما نباشد که کاربر رغبت نکند آن را به سرش بگذارد، البته در مورادی هم این کلاه ها صرفا برای نفرات خاصی طراحی می شوند، مثلا لوله کش ساختمانی که یک کلاه را از طرف تولید کننده یا توزیع کننده لوله و اتصالات هدیه گرفته است. کلاه تبلیغاتی یکی از هدایای تبلیغاتی مفید به شمار می آید که مطمئناً چندین برابر هزینه ای که برای آن شده بازگشت تبلیغاتی دارد. از کلاه تبلیغاتی می توان در رویدادهای مختلف اجتماعی، سیاسی و خصوصاً ورزشی استفاده نمود چرا که این رویدادها معمولاً در فضای باز و زیر نور خورشید به وقوع می پیوندند و کلاه تبلیغاتی بیشترین نمایش را در چنین فضاهایی خواهد داشت.

کلاه های تبلیغاتی را به دو شکل تولید میکنند

  • کلاه با دوخت
  • کلاه با چاپ