قلاده سگ ام سی جوبی

ما قبلا هم برای این حیوون دوست داشتنی یک قلاده دوخته بودیم، اما اینبار مدل جدید با فونت و رنگ و لعاب جدید آماده کرده ایم که برای روزهای مختلف قلاده مختلف داشته باشد.

قیمت قلاده سگ مارک دار