• چاپ روی بند مدال فهرمانی فوتبال

    اینونگا متخصصی چاپ روی بند مدال های ورزشی

  • چاپ بند مدال قهرمانی پرسپولیس

    بند مدال قهرمانی پرسپولیس

بند مدال قهرمانی پرسپولیس

بسیار خرسندیم که از طرف فدراسیون فوتبال برای انجام سفارشات چاپ بند مدال های قهرمانی این دوره از بازی های فوتبال انتخاب شده ایم.

برای هر دو تیم خدمات چاپ و دوخت بند مدال انجام گرفت که نتیجه فوتبال منجر به استفاده از بند مدال قهرمانی برای تیم محبوب پرسپولیس شد.

به همه ی فوتبال دوستان به خصوص طرفداران تیم محبوب پرسپولیس این قهرمانی ارزشمند رو تبریک میگیم و مفتخر هستیم به انجام خدمات چاپ برای این چنین پیروزی های ارزشمند.